Mevla Görelim Neyler 1996

 

 

Hak şerleri hayr eyler
Arif anı seyreyler
Zan etme ki gayreyler
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Sen hak-ka tevekkül kıl
Sabreyle ve Razı ol
Tefviz et ve rahat bul
Mevlam görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Kalbin ana berk eyle
Takdirini derk eyle
Tedbirini terk eyle
mevla görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Bil kadı-i hâcâti
Ter eyle Mürâdâtı
Kıl ana münacâtı
Mevla görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Bir işi murâd itme
Hak-dandır o red itme
Olmadıysa inâd etme
Mevlam görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Hak-kın olıcak işler
Ol hikmetini işler
Boştur gam-u teşvişler
Mevlam görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Hep işleri fâyıkdır
Neylerse muvâfıkdır
Birbirine lâlıktır
Mevlam görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Dilden gamı dûr eyle
Tefiz-i umûr eyle
Rabbinle huzûr eyle
Mevla görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Sen adli zulüm sanma
Sabr-it sakın o sanma
Teslim ol oda yanma
Mevla görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Dime şu niçün şöyle
Bak sonuna sabr eyle
Yerincedir ol öyle
Melva görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Hiç kimseye hor bakma
Sen nefsine yan çıkma
İncitme gönül yıkma
Mevla görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Mü-min işi reng olmaz
Ârif dili teng olmaz
Âkıl huyu cenk olmaz
Mevlam görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Hoş sabır cemilimdir
Allah ki vekilimdir
Takdîr kefilimdir
Mevla görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Her dilde ânın adı
Her kuladır imdâdı
Her cânda anın yâdı
Mevlam görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Nâçâr kalacak yerde
Derman ider ol derde
Nâgah açar ol perde
Mevla görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Her kuluna her anda
Her anda o bir Şânda
Geh kahr-u geh ihsânda
Mevla görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Geh mu-ti geh mâni
Geh Hâfıd-u geh Râfi
Geh Dârr-u gehi Nâfi
Mevla görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Geh abdin ider ârif
Her kalbi o-dur sârif
Geh eymün-u geh Hâif
Mevla görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Geh kalbini boş eyler
Geh aşkına düş eyler
Geh halkını hoş eyler
Mevlam görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Az ye az uyu az iç
Dil gülşenine gel güç
Ten mezlebesinden geç
Mevlam görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Bu nâs ile yorulma
Kalbinden ırağ olma
Nefsinle dahi kalma
Mevla görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Geçmişle geri kalma
Hâl ile dahi olma
Müstakbele hem dalma
Mevla görelim lneyler
Neylerse güzel eyler

Hem dem âni zikreyle
Hayrân-ı Hak ol söyle
Zirekliği koy şöyle
Mevla görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Gel hayrete dal bir yol
Koy gafleti hazır ol
Kendin unut anı bul
Mevla görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Her sözde bir nasihat var
Her işde ganimet var
Her nesnede zinet var
Mevla görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Hep rumuz ve işaretdir
Hep ayn-ı inâyetdir
Hep gâmız ve bişâretdir
Mevlam görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Bil elsine-i halkı
Öğren Ebed-u Hulki
Eklâm-ı Hak Ey Hakkı
Mevla görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Vallah güzel etmiş
Tallah güzel etmiş
Billah güzel etmiş
Allah görelim netmiş
Netmişse Güzel etmiş

Ali Ercan

Sitemizde sanatçıya ait toplam 17 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.